ul. Przemysłowa 30
25-660 Kielce

NIP: 959-148-67-65
REGON: 260610429